Rechtsbijstandverzekering

Eigenlijk is een rechtsbijstandverzekering precies het omgekeerde van een aansprakelijkheids- of WA-verzekering. Want waar een WA-verzekering de schade zou moeten vergoeden die ‘anderen’ lijden, is het de rechtsbijstandverzekering die ervoor zorgt dat u uw rechten krijgt wanneer uzelf de benadeelde bent. Hoe werkt dat qua verzekering?

Op het onderdeel ‘aansprakelijkheid particulieren’ ziet u al, dat het onderdeel aansprakelijkheid een terrein is vol met bepalingen en uitzonderingen. Want een tegenpartij kan dan wel verantwoordelijk zijn voor een schade die u is toegebracht, (en waarvoor u de tegenpartij aansprakelijk zou willen stellen) of de betrokken tegenassuradeur die aansprakelijkheid ook zal erkennen is vaak maar zeer de vraag. Om dan uw recht te krijgen kan dan soms lastig zijn.

Plus, wat doet u indien de tegenassuradeur geen vergoeding wil verlenen omdat de schade niet door hun WA-verzekering wordt gedekt, maar u desondanks wel met uw schade blijft zitten.

Maar gelukkig maakt de rechtsbijstandverzekering dat onderscheid niet. Rechtsbijstand is nu eenmaal gewoon rechtsbijstand.

U kunt uw belangen op meerdere terreinen verzekeren zoals:

 • Als automobilist (rugdekking bij autoschade maar ook bij garantieproblemen)
 • Als algemeen deelnemer aan het verkeer (dat is uitgebreider)
 • Als (a.s.) woningeigenaar
 • Als werknemer (rugdekking in ontslagprocedures)
 • Als bezitter van vermogen
 • Als bewoner van een gemeente (rugdekking richting gemeentelijke overheid)
 • etc.
  Of gewoon een complete rechtsbijstandverzekering voor particulieren overwegen.

Dat is wat moeilijk te zeggen, want een stevige juridische procedure voor de rechter kan al snel in de tienduizenden euro’s lopen. En u wilt dan natuurlijk dat al die kosten gedekt zijn. Aan de andere kant geven de meeste rechtsbijstandsverzekeraars een vrijwel onbeperkte dekking voor kosten die zijn met hun eigen personeel voor u maken.

De vraag is dus welke kosten allemaal niet intern worden gemaakt. En dat zijn in het algemeen de kosten van advocaten die extern ingehuurd moeten worden. Een richtlijn daarbij is een limiet van € 50.000 aan advocaatkosten.

Of zullen wij u helemaal ontzorgen?

Ons werk is het om samen met u na te gaan op welke terreinen u juridische ondersteuning wenst. Zodat, mocht die nare situatie zich ooit voordoen, u alle mogelijkheden krijgt uw recht te halen.
Wanneer we dat weten gaan we voor u op zoek naar de verzekeraar die in uw geval de beste dekking geeft. En wanneer u het dan met de door ons gevonden oplossing eens bent, sluiten wij die verzekering daar voor u af en zijn wij vanaf dat moment uw eigen particulier adviseur. 24/7

Dan weet u bovendien zeker dat: 

 • Polissen steeds worden gecontroleerd op juistheid. Iedere keer weer.
 • Onverwachte premieverhogingen worden voorkomen
 • Periodiek wordt nagegaan of de polis nog steeds de juiste dekking geeft
 • Indien nodig ook tussentijds overgestapt kan worden naar een andere verzekeringsoplossing

Uw interesse gewekt?

Geef dan hieronder even uw gegevens op, dan nemen wij snel contact met u op.

Uw gegevens
Uw vraag/opmerking*